Dėl tikslios dabartinės bažnyčios statybų datos nėra pilnai aišku. Žinoma, jog ji buvo statyta arba, labiau tikėtina, tik perstatyta 1770 m., todėl šie metai visuose šaltiniuose laikomi bažnyčios pastatymo data. 1816 m. buvo išmūryti akmeniniai bažnyčios pamatai, 1821 m. sudėtos grindys iš lentų, po dviejų metų – lentelių stogas. 1911-1914 m. čia veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Po pastatymo keletą kartų bažnyčios architektūra keitėsi, bet nuo 1832-iaisias vykusio atnaujinimo iki dabar pastatas yra nepakitusių formų.

Tai – viena didžiausių ir gražiausių medinių bažnyčių Lietuvoje, sudėtingos formos plano. Pasižymi dviem langų linijomis, viduje – siaurų šoninių navų viršuje įrengtomis galerijomis, puošniais vargonais, net penkiais barokiniais altoriais, sukurtais XVIII a. pab.

  • Pastatytas: 1770 m. (varpinė 1851 m.)
  • Adresas: Varduvos g. 1
  • Koordinatės: 56.16387, 22.08992