Puslapyje esama informacija surinkta iš viešai prieinamų interneto bei kitų šaltinių. Informacija nėra kopijuojama, tačiau, rašant įrašus, atsižvelgiama į pateikiamus faktus ir kitus duomenis. Bet koks tikslus sutapimas su informacija, pateikta kituose šaltiniuose, yra atsitiktinis ir autoriai dėl to neatsako. Informacijos šaltiniai yra nurodomi atskirai kiekvienos gyvenvietės skirsnyje, juos galima pamatyti po gyvenvietės meniu šoninėje puslapio dalyje esančios nuorodos „Informacijos šaltiniai“ pagalba.

Projekte naudojamų fotografijų autorius – Bernardas Šliamka (jei nenurodyta kitaip). Draudžiama be raštiško pranešimo (el. paštu) naudoti puslapyje esančias nuotraukas bet kokiems tikslams. Plačiau apie nuotraukų naudojimą.

Puslapyje pateiktiems istoriniams faktams, datoms, pavadinimams naudoti kituose informaciniuose šaltiniuose papildomų leidimų nereikia. Norėdami atkurti miniTrips.lt pateiktą tekstą kituose informaciniuose šaltiniuose apie tai praneškite mums el. paštu. Be leidimo atkurti medžiagą iš puslapio griežtai draudžiama.

Puslapio apipavidalinimui naudojami paveikslėliai iš flaticon.com