Raudondvaris – daugeliui girdėta vietovė, ypač dėl joje esančio dvaro. Pati gyvenvietė – viena seniausių Kauno rajone. Čia XIV a. vykdavo kovos su kryžiuočiais, netoliese buvusioje saloje stovėjo Vyrgalės pilis. 1615-aisiais Raudondvaris paminėtas kaip didikų rezidencija, buvo pastatyti dvaro rūmai. 1966-aisiais prie teritorijos prijungtas Šiaudinės kaimas. Sovietmečiu Raudondvaryje veikė tekstilės įmonės. Dabar Raudondvaris – gyvenvietė su daugiau nei 4 tūkstančiais gyventojų.