1974 m. įkurta mokykla, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. 1982 m. mokykla perkelta į naujas patalpas, o 1990 m. suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. 1995 m. mokykla gavo pirmąjį humanitarinės gimnazijos klasės statusą. Nuo 1999 m. įvestas profilinis mokymas.