Įkurta 1937 m. kaip trečios eilės Valstybinė viešoji bibliote. 1950 m. Širvintoms tapus rajono centru biblioteka tapo rajonine, vėliau – ši biblioteka tapo ir centrine Širvintų rajono biblioteka. Dabar viešoji biblioteka turi 5 skyrius, 20 filialų ir 2 knygų išdavimo punktus. Kartu viename pastate su kultūros centru.