Miesto bei rajono savivaldybės pagrindinis pastatas.