Nida – pagrindinė Neringos gyvenvietė, administracinis centras, įkurta pietiniame Neringos pakraštyje. Ypač populiari turizmo vieta, kasmet sulaukianti iki 700 tūkst. turistų.

Dabartinėje vietoje gyventojų būta jau nuo II tūkstm. pr. m. e. Senoji Nidos gyvenvietė, kuri minima nuo 1385 m. kryžiuočių karo kelių aprašymuose, buvo nutolusi apie 2 km nuo dabartinės lokacijos bei buvo įkurta arčiau Baltijos jūros. Ji 1529 m. gavo Magdeburgo teises, XVII a. pr. nukentėjo nuo maro. Senoji gyvenvietė buvo užpustyta 1675 m.

Užpusčius Senąją Nidą, gyventojai migravo ir kėlėsi į dabartinę gyvenvietės vietą, čia apsigyveno 1732 m. Netoliese jau buvo Skruzdynės ir Purvynės kaimeliai, taigi dabartinė Nida susidarė iš trijų kaimelių apjungimo. XIX a. pab. Nidos gyvenvietėje įrengtas žvejų uostas, prieplauka garlaiviams. 1874 m. pastatytas pirmasis Nidos švyturys. 1933 m. Nida paskelbta kurortu, 1946 m. rugpjūčio 3 d. tapo miesto tipo gyvenviete – vasarviete. Sovietmečiu pastatyta nemažai poilsio namų.