Ignalina – šiaurės rytų Lietuvos miestas, kupinas gamtos, iš visų pusių supamas daugybės ežerų. Šioje vietovėje maždaug XIII a. buvo keturios gyvenvietės – du palivarkai ir du kaimai, vienas iš palivarkų turėjo Ignalinos pavadinimą. 1950 m. Ignalinos miestelis tapo miestu, jis plėtotas kaip turizmo centras. 1969 m. miestas paskelbtas urbanistikos paminklu.