Ignalina – Šiaurės rytų Lietuvos miestas. Šioje vietovėje maždaug XIII a. buvo keturios gyvenvietės – du palivarkai ir du kaimai, vienas iš palivarkų turėjo Ignalinos pavadinimą. Pati pagrindinė gyvenvietė pradėjo augti 1862 m., kai buvo nutiestas Sankt Peterburgo – Varšuvos geležinkelis. Čia buvo pastatyta medinė geležinkelio stotis, o aplink ją pradėti statyti mediniai namai. 1950 m. Ignalinos miestelis tapo miestu, jis plėtotas kaip turizmo centras. 1969 m. miestas paskelbtas urbanistikos paminklu.

Dabar Ignalina – miestas su daugiau nei 5600 gyventojų.