Miesto priešgaisrinė tarnyba, įsikūrusi gražiame pastate. Šalia jo – stebėjimo bokštelis bei koplytstulpis.